Home              Bestuur  
Word vrienden op Facebook  Volg ons op Twitter
Optredens

24 november verenigingsconcert Marne College Bolsward, 20.00 uur

23 december, kerstcocnert, kerk Schraard, 15.00 uur

Vaste sponsoren van Excelsior:

Foox Groothander Bergsma 

en DSA Express Noord Friesland, Arum

 

Nieuws

Januari - februari 2018

Met een even ontspannen als gezellig kerstconcert namen we als orkest afscheid van een muzikaal en vruchtbaar 2017. Beter geformuleerd, met voor de gelegenheid twee orkesten namen we afscheid van 2017. Aangevuld met een aantal XS-ers was zelfs het dorpshuis nog maar net groot genoeg geweest  om ons mooie fanfareorkest bij een repetitie herbergen.

Daarom kozen we net als vorig jaar voor de optie om ons op te splitsen in twee gelijkwaardige orkesten. Samen met ons publiek maakten we er een mooie middag van in de Schraarder kerk. In een vlot concertprogramma kwamen vele bekende kerstmelodieën voorbij, was er ruimte voor een echte medley van kerstfilmmuziek in “Christmas at the Movies”, waren er enkele werken waar de lat wat hoger werd gelegd, en was er gelegenheid om samen met het publiek  kerstgezangen ten gehore te brengen.

Na afloop was er weer een beker warme chocolademelk, aangeboden door De Útwyk. Hiervoor onze hartelijke dank, alsook aan een ieder die aan deze mooie middag heeft meegewerkt.

Voor aanvang van het concert speelde een lowbrass-ensemble voor de kerk om het publiek alvast in de juiste sfeer te brengen. Op de foto staan ze nog manmoedig buiten. Kort hierna echter trokken ze zich vanwege de stevige wind terug in de hal van de kerk, waar hun klanken niet minder fraai klonken.

In het kader van Skeltemania zal een delegatie van Excelsior en PKN-gemeente SSL op 14 januari een bezoek brengen aan het Duitse Bunde. Deze Duitse plaats en haar kerkelijke gemeente net  over de grens bij Bad Nieuweschans is onze Europese  partner in het kader van Under de Toer/LF Culturele Hoofdstad 2018.

Waarom hebben we nu juist in dit gebied een partner gezocht?

Onze held Skelte van Aysma kreeg in 1628 opdracht om Langakkerschans op te richten.  Hij kreeg deze opdracht van Willem Lodewijk van Nassau, bevelhebber van het Friese Regiment oftewel het Nassause Regiment.  Noord-Nederland dreigde in deze fase van de oorlog door de Spanjaarden vanuit Duitsland aangevallen en opnieuw bezet te worden. Tot dan toe was Bellingwolde de meest noordelijke schans geweest. De bestaande verdedigingslinie was te zwak geworden en er was sterke behoefte aan een “nieuwe” schans. En dit werd het genoemde Langerakkerschans, het latere Nieuweschans.  Skelte was er kommandeur gedurende 3 jaar. De vesting was echter nog niet afgebouwd en de vijand bevond zich nabij, net over de grens. Het verblijf in deze schans leverde Skelte veel spanning op, aangezien hij en zijn manschappen hun werk moesten verrichten in een moerassig en slecht begaanbaar gebied. Geregeld waren ze verstoken van eerste levensbehoeften. Daarnaast was hij ooggetuige van ernstige oorlogshandelingen. Van een en ander maakt hij heel plastisch melding in briefwisselingen die nog beschikbaar zijn in het Koninklijk Huisarchief.

Skelte en zijn mannen hielden echter stand. Na de drie jaar in Langakkerschans zakte Skelte af naar Kampen om daar de stad te verdedigen. In 1631 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en mocht hij naar Maastricht. In 1637 werd hij kolonel van het Friese regiment en ging hij op naar Breda waar hij, als bij U bekend, zijn einde vond.

 


Het nieuws van 2017

Copyright 2018 - Excelsior Schraard  
Over ons / De dirigent / Agenda / Fotoboek / Links / Nieuws / Contact KvK-nr: 40001201