Jeugdorkest

Excelsior XS

Uitgegroeid tot regio orkest!

Onder de vlag van Excelsior Schraard is dit jeugdorkest opgericht, maar heeft inmiddels de functie van een regio orkest gekregen. Kinderen uit de omliggende dorpen en verenigingen (Wons, Witmarsum, Exmorra, Schettens, Burgwerd) sluiten aan om samen muziek te maken.

Exmorra, Schettens, Burgwerd) sluiten aan om samen muziek te maken. Na Blazing lessen, AMV of meteen de keus voor een blaasinstrument, kunnen leerlingen instromen in Jong XS om te ervaren wat het is om samen in een grotere groep muziek te maken.

Na het behalen van het A diploma kunnen de kinderen meespelen bij Excelsior XS. XS verleent medewerking aan donateursconcerten, kerkdiensten, Festivals, Play-Inn, kerstconcerten en verschillende dingen die gedurende het seizoen op hun pad komt.

Naast muziek maken vinden we het heel belangrijk nog meer leuke dingen met elkaar doen. Elk jaar samen kamperen, samen eten, een film kijken of spelletjes doen.

XS staat onder vakkundige leiding van FennyHaagsma.

Zin om mee te doen? Neem dan even contact met ons op via excelsiorschraard@gmail.com.