Over het orkest

Excelsior SchRaard

Christelijke Muziekverenging Excelsior Schaard

CMV Excelsior Schraard is een bloeiende muziekvereniging, opgericht in 1922. Schraard is een klein terpdorp gelegen tegen de afsluitdijk, in de gemeente Súdwest Fryslân. Excelsior is gepassioneerd en ambitieus met muziek bezig. Daarbij blijft de vereniging zich sterk verbonden voelen met de gemeenschap waaruit zij voortkomt en waarvan zij deel uitmaakt. Voor de dorpen in de regio organiseert zij regelmatig concerten en ook verleent ze haar medewerking aan dorpsactiviteiten in de regio.

Er zijn ruim vijftig actief spelende leden uit alle leeftijdscategorieën: van 11 tot ruim in de 80 jaar. Dirigent is de enthousiaste Thom Zigterman: hij leidt de wekelijkse repetities op vrijdagavond en de extra repetities in secties rond belangrijke concerten. Van leden wordt verwacht dat zij uiteraard thuis hun partij instuderen. Excelsior neemt vrijwel jaarlijks deel aan concertconcoursen, maar organiseert daarnaast ook zelf muzikale evenementen.

Excelsior heeft zich het laatste decennium ontwikkeld van een dorpsfanfare uit de 5e divisie naar een fanfare die nu uit komt in de eerste divisie. Er zijn vele mooie prijzen toegekend aan muzikale prestaties, zowel op het podium als daarbuiten. Hoogtepunten zijn deelnames aan het Wereld Muziekconcours in Kerkrade, maar ook het organiseren van onze eigen muzikale evenementen. Meest recente en spraakmakende was het muziektheater Skeltemania, uitgevoerd onder de vlag van Under de Toer/culturele hoofdstad Leeuwarden Fryslân. In dit stuk stond onze lokale held Skelte van Aysma centraal.

Excelsior hecht waarde aan het voortbestaan van fanfares en originele fanfaremuziek. Om die reden worden opdrachten verstrekt aan componisten om een werk te componeren. Inmiddels hebben beroemde componisten als Jan Bosveld (Scadawerth), Thom Zigterman (Skeltemania), Jan de Haan (Galea et Bellum) en Philip Sparke (Variations on a Scale). Deze werken zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het hedendaagse fanfarerepertoire.

Excelsior heeft speciale aandacht voor de jeugd en de toekomst van de blaasmuziek. In 2010 is daarom een jeugdfanfareorkest met de naam Excelsior XS opgericht. Dit jeugdorkest biedt de jongeren in onze regio de kans om onder professionele begeleiding samen muziek te maken en zich muzikaal te ontwikkelen. De jongeren van het jeugdorkest krijgen een muziekinstrument in bruikleen. Hiervoor worden instrumenten aangeschaft of gehuurd.
Inmiddels heeft Excelsior XS ook een B en C orkest, onder leiding van FennyHaagsma.