doneer en

 

Steun ons

Naast de contributies en een structurele bijdrage van de gemeente Súdwest Fryslân brengt de vereniging overwegend zelf met welwillende ondersteuning van de plaatselijke bevolking de volledige exploitatiekosten op. Daarbij gaat het om vaste acties als het inzamelen van oud papier, een koekactie, een verloting en de opbrengst van kerkdienstcollectes of ‘met de pet rond’, nadat bij dorpsactiviteiten muzikale medewerking is verleend. Als er mogelijkheden zijn om door bijzondere acties geld binnen te halen zijn de leden en onze trouwe fans altijd bereid hun bijdrage te leveren.


We kunnen rekenen op onze vaste sponsor FOOX en DHV, daar zijn we heel blij mee!

Wilt je donateur worden, of ons op een andere manier financieel steunen? Neem dan gerust contact met ons op via excelsiorschraard@gmail.com of neem contact op met de voorzitter (06-51605885).