Excelsior en Excelsior XS geven op 23 december kerstconcert. Je kunt een gevarieerd programma verwachten, in verrassende orkestopstelling. Kom ook naar de kerk in schaard!